• Home » Committees 2017/2018

Committees 2017/2018

ISSLS Prize Committee 2017/2018 Björn Rydevik, Chairman
Teija Lund – President
Tom Oxland – Vice President
Keith DK Luk – Immediate Past President
Kazuhiro Chiba – Secretary
Jeffrey Lotz
Kazuhisa Takahashi
ISSLS Program Committee Serena Hu
Scott Blumenthal
Dino Samartzis
ISSLS Membership Committee Robert Hart
Daisuke Sakai
Joo Han Kim
Fellowship Committee Shinichi Konno
Christopher Bono
Keita Ito
Lifetime Achievement Committee Kazuhiro Chiba – Secretary
Teija Lund – President
Keith DK Luk – Past President
To be elected – (2014-2017) member
Edward Hanley – former winner (2016-2019)
Max Aebi – former winner (2016-2019)
Nominating Committee 2017

Keith DK Luk (chair)
Kazuhiro Chiba (secretary)
Scientific Representatives Wilco Jacobs
Cornelia Neidlinger-Wilke
Kazuhiro Hasegawa